Sikkerhetsopplæring

WADEL

Velkommen til WADEL Sikkerhetsopplæring.

Vi kan tilby kurser innen:

£             RISIKOVURDERING

£             MASSEFORFLYTNINGSMASKINER

£             PERSONLØFTER

£             STROPPING

£             KRAN

£             TRUCK

£             HMS

 

Ta kontakt for mer informasjon!

WEBMASTER: SIW@NOORSI.NO

Tjenesten er levert av NOORSI

WADEL    Sikkerhetsopplæring